top of page

 

 

 

1. DEFINICIÓ

 

El CATRaid és una competició que combina diferents esports de muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut: trekking, btt, orientació, pàddel surf, kayak, natació, coastering, tir amb arc, etc.

 

Es divideix en seccions de durada i distància variable. L’objectiu és efectuar el recorregut proposat per l’organització mitjançant diferents disciplines esportives en el mínim temps possible.  El treball en equip, l’estratègia i les capacitats per desplaçar-se pel medi natural mitjançant diferents disciplines esportives són factors determinants.

 

Cada balisa o control de pas tindrà assignada una puntuació, i guanyarà l’equip que més punts faci.  En cas d’empat a punts guanyarà qui ho hagi fet amb menys temps.

 

El CATRaid Adventure Challenge El Cap de Creus Cadaqués és puntuable per Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya FEEC.

Tot allò que no quedi previst en aquest reglament s'acollirà al reglament de la FEEC de Raids d'Esports de Muntanya de Copa Catalana.

 

 

 

2. CATEGORIES

 

Èlit: 2 raiders

Aventura: de 2 a 5 raiders

Open i Familiar: de 2 a 5 raiders

*Els participants entre 16-18 anys que participin sense un major d’edat hauran de portar
una autorització dels seus pares i/o tutors.

 

3. ESTRUCTURA DEL RAID

 

La sortida de la competició  s’efectuarà en massa per a cadascuna de les categories.

 

És un raid dissenyat perquè la majoria d’equips el puguin finalitzar completant tot el recorregut en totes les categories.  Amb seccions curtes, dinàmiques, combinant diferents modalitats esportives i proves especials que els raiders hauran de superar.

 

Tots els membres de l’equip sempre han de romandre junts de forma que mai perdin el contacte visual entre ells, excepte si l’organització els proposa el contrari.

 

Una secció és el tram de recorregut que hi ha entre 2 controls canvi o transicions. Les seccions poden incloure una o més modalitats esportives. Dintre de cada secció hi hauran controls de pas, tants com es consideri necessari.

 

El control canvi o transició és el lloc destinat a poder realitzar els canvis de disciplina esportiva i poder fer els avituallaments.  Els equips hauran de ser autosuficients pel que fa al menjar i begudes durant tota la competició.  No obstant, l’organització podrà oferir avituallaments.

 

Els controls de pas són punts de pas opcionals i/o obligatoris en el recorregut del raid. Els control de pas poden ser una balisa física on els corredors hauran de marcar la seva tarja de control, una pregunta que cal respondre o realitzar una fotografia.  Els controls de pas poden ser lineals, és a dir, s’han de fer de forma consecutiva seguint l'ordre establert, o poden ser score (ordre lliure).  Així mateix, l'ordre de les seccions també està establert.  

Cada control de pas i/o control canvi tindrà una puntuació determinada per l’organització. Per aconseguir superar les proves especials (slackline, tir amb arc...) hi haurà uns mínims que s’explicaran al raidbook; en cas de no superar aquests mínims, hi haurà una balisa o prova de penalització que els participants hauran de superar per tal de poder balisar i obtenir la puntuació.

 

Quan un equip arribi al control canvi superant l’horari de tancament establert per a la secció, en cas que n’hi hagi, estarà obligat a saltar-se la següent secció. No obtenint cap punt de la secció no realitzada. L’equip podrà continuar en competició.  Un equip que es salti una secció completa a causa d'un tall horari sempre quedarà per darrere a la classificació respecte un equip que hagi realitzat totes les seccions i per tant hagi superat tots els talls horaris.  En el cas que 2 equips es saltin la mateixa secció (per tall horari), anirà 1r a la classificació l'equip amb més punts.  En el cas que 2 equips es saltin 1 secció (per tall horari) però aquesta sigui diferent, anirà 1r l'equip que s'hagi saltat una secció posterior, i que per tant s'hagi mantingut durant més temps complint els talls horaris.

La setmana abans de la competició es publicarà el Raidbook amb l’ordre i detalls de cada secció: distància, desnivell, material obligatori, horaris d'obertura i tancament de seccions, observacions…

 

L’organització prendrà les mesures necessàries per garantir que les balises estiguin al lloc durant tota la competició, a més, si hi ha balisa txeca l’equip podrà agafar-la en cas que no hi hagi la balisa amb la pinça. Com a tercera opció, si les 2 primers han fallat, l’equip s’haurà de fer una fotografia per acreditar que ha passat pel control de pas.  

 

3. DURADA

 

 • 9 HORES categoria ÈLIT (nivell físic i d’orientació alt)

 • 7 HORES categoria AVENTURA (nivell físic i d’orientació mig)

 • 5 HORES categoria OPEN i FAMILIAR (nivell físic i d’orientació mig/baix)

 

 

 

4. MATERIAL OBLIGATORI

 

Els participants durant tot el raid hauran de portar el material obligatori que especifica el reglament.  No portar-lo implicarà la penalització corresponent.  A més, en cada secció hauran de portar el material específic de secció que aquí es detalla i que també estarà explicat en el Raidbook.

PER EQUIP:

 • 1 TELÈFON MÒBIL (amb bateria i encès)

 • 1 BRÚIXOLA

 • 1 FUNDA ESTANCA PORTA MAPES

 • 1 KIT REPARACIÓ BTT

 • 1 FARMACIOLA

 • 1 MANTA TÈRMICA

 • CÀMARA DE FOTOS (pot ser el telèfon mòbil)

 • BOIA INFLABLE DE NATACIÓ PER A SER VISTOS PER LES EMBARCACIONS I COM A DISPOSITIU DE SEGURETAT

 

PER CORREDOR:​

 • BTT I CASC HOMOLOGAT BTT

 • IMPERMEABLE

 • BIDÓ O CAMELBAK MÍNIM 1L

 • 1 BOLÍGRAF

 • MENJAR I BEGUDA PER A TOT EL RAID

 • MASCARETA

Recomanable:​​

 • CREMA SOLAR

 • GORRA O BUFF

 • RETOLADOR FLUORESCENT

 • ULLERES DE NATACIÓ I ELEMENTS DE FLOTABILITAT I PROPULSIÓ

 

 

5. CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ

 

Cada categoria tindrà la seva classificació.  El primer criteri de classificació serà la puntuació i el segon el temps empleat des de la sortida fins a l’arribada a meta.  

 

Durant el recorregut, si en alguna prova especial un equip s'ha d'esperar per a realitzar-la, no s'endarrerià els temps de tall ni d'arribada a meta.

Si un equip arriba abans de l'obertura d'una secció i/o prova especial (poc probable si es completa el recorregut) s'haurà d'esperar a l'hora d'obertura per poder continuar amb el recorregut.  El temps d'espera no es neutralitzarà.

Un equip que es salti 1 secció per l'hora de tall sempre anirà per darrere d'un altre que hagi fet totes les seccions (independentment dels punts obitinguts).  

 

Els equips formats per un o més components femenins, tindran una bonificació amb temps que afectarà al total del temps invertit per l’equip en el conjunt del raid.

• 1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.

• 2 o més components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.

 

La retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer. La resta de components podran seguir el recorregut sempre a criteri de l’organització de la prova, però fora de cursa.

 

 

 

6. INFRACCIONS I SANCIONS

 

Les infraccions durant el decurs de la prova tindran dos tipus sanció: Desqualificació o penalització.

 

 • Infraccions contra el medi ambient. Llençar brossa. DESQUALIFICAT

 • Sobrepassar més de 30 min el temps màxim de tancament de meta. DESQUALIFICAT

 • Manipular balises o senyals deixats per l’organització. DESQUALIFICAT

 • No presentar balisa txeca i/o foto si aquesta ha estat autoritzada. NO ES VÀLID EL CP

 • Sobrepassar el temps màxim de meta o secció rogaining o quan així ho indiqui el raidbook pel tancament d'una secció, sense passar de 30 minuts implica la següent penalització progressiva:

  • 1’’ > < 5' = 1 punt

  • 5’01” > < 15’ = 5 punts

  • 15’01” > < 30’ = 20 punts

 • No disposar del material obligatori indicat per l’organització en el llibre de ruta per cada secció.

  • 15’ per peça

 • Passar per camins o carreteres no autoritzades

  • Com a mínim 1h i com a màxim la desqualificació.

Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització del raid. En cas de desobeir les indicacions de l’organització, el corredor serà desqualificat del raid o penalitzat, depenent de la gravetat de la situació.

 

 

 

7. RECLAMACIONS

 

Les reclamacions es faran per escrit, amb el full de reclamació oficial, el mateix dia del raid i seran resoltes pel Jurat Tècnic abans del lliurament de premis.

 

Durant la competició, qualsevol dubte i/o consulta sobre el desenvolupament de la prova i/o el reglament s'ha de dirigir als directors de cursa, telèfon especificat en els mapes i raidbook.  Els comentaris i/o aportacions d'altres membres de l'equip organitzatiu poden no tenir validesa.

 

Per tot el que no estigui en el present reglament el Jurat Tècnic de la prova prendrà la decisió corresponent.

 

 

 

REGLAMENT

bottom of page